Reflexes primitius

Què són els reflexes primitius?
Els reflexes primitius són moviments involuntaris i automàtics que apareixen en la etapa fetal i estan presents en el moment del naixement per ajudar a una adaptació més ràpida a l’entorn i facilitar l’aparició de destreses motrius posteriors.

TMR01

Aquests reflexes, tan útils durant els primers anys de vida, s’han d’integrar per a donar pas als reflexes posturals i permetre un correcte desenvolupament neurològic.
Si aquests reflexes no s’integren, afectaran entre d’altres , a la coordinació motriu ( fina y gruixuda) , percepció sensorial, cognició , per tant, la capacitat de desenvolupament i aprenentatge.

Alguns d’aquests reflexes tenen una relació directa amb les habilitats visuals com la motricitat ocular, l’acomodació (enfoc), la visió binocular, coordinació ull – mà o la percepció visual.

En què consisteix TMR?
Consisteix en realitzar una sèrie d’exercicis rítmics que es fan servir per regular el to muscular, estimular el cerebel i el neocòrtex, especialment els lòbuls frontals per a millorar el control dels impulsos.
S’aconsegueix que l’atenció i concentració augmentin fent disminuir la impulsivitat i la hiperactivitat.
És per aquest motiu que al practicar la TMR, els pacients millorin motriu, emocional i acadèmicament.