Optometria pediàtrica

Una de les preguntes més freqüents que ens trobem en la pràctica diària és: A quina edat he de fer la primera revisió visual al meu fill? La resposta més correcta és “com més aviat millor”.

Optometria4

Si té antecedents familiars, el primer examen visual s’ha de fer abans de l’any, però es poden realitzar exàmens en beus des de la primera setmana de vida.
En qualsevol cas, tots els nens han de realitzar un examen visual complet abans dels tres anys.
El tipus de proves realitzades estan adaptades a cada edat i també a la capacitat d’atenció visual i maduresa que tinguin.

Cada quan és recomanable fer una revisió visual?

El nostre consell és realitzar revisions visuals preventives un cop l’any.